четвртак, мај 30, 2024

Општина

ВестиОпштина

У то­ку при­ја­ве за енер­гет­ску са­на­ци­ју до­ма­ћин­ста­ва

На­кон кон­кур­са за при­ја­вљи­ва­ње до­ба­вља­ча ма­те­ри­ја­ла и опре­ме и из­во­ђа­ча ра­до­ва на енер­гет­ској са­на­ци­ји ку­ћа и ста­но­ва, кар­ло­вач­ка оп­шти­на је

Read More
ВестиОпштинаПокрајина 2023

Обезбеђен новац за пројектовање пута од Карловаца до Стражилова

Покрајинска влада издвојила је почетком септембра осам милиона динара за израду пројектно-техничке документације за реконструкцију и проширење пута, изградњу бициклистичке

Read More
ВестиОпштина

ПРИЈАВА НЕЛЕГАЛНИХ ОБЈЕКАТА ЗА КОМУНАЛНЕ ПРИКЉУЧКЕ – Ево када почиње

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ: Пријављивање власника нелегално изграђених објеката за прикључивање на комуналну инфраструктуру обавља се у писарници Општинске управе у Сремским

Read More
Verified by MonsterInsights