среда, јул 17, 2024
ВестиОпштина

Зелено светло за продају земљишта у својини општине

Одборници Скупштине општине Сремски Карловци прихватили су на вечерашњој седници извештај о трошењу општинског буџета у периоду од 1. јануара до 30. септембра. Како у извештају стоји, Одлуком о буџету општине за 2023.годину укупан обим буџета је планиран у износу од 601.808.460,00 динара. Остварени приходи и примања са нераспоређеним вишком прихода и пренетим неутрошеним новцем из ранијих година, у посматраном периоду износе 642.930.762 динара или 105 одсто у односу на годишњи план. Укупни расходи и издаци општине остварени су 47 одсто, што је  288.722.544,00 динара.

Усвојили су и одлуку којом се прихвата иницијатива привредног друштва „REALNOVA“ доо из Београда за покретање поступка куповине неизграђеног грађевинског земљишта на катастарској парцели број 7928/1, у својини општине, чија површина је 3.249 метара квадратних, путем непосредне погодбе, а по цени мањој од тржишне. Намера купца је градња модерног стамбено – пословног објекта спратности По+П+3, од 5.000 квадратних метара. Планирано је запошљавање од 25 до 50 радника што чини око пет одсто укупног броја запослених у општини. Вредност планиране инвестиције износи око 500.000.000 динара.

Донето је решење о именовању чланова  Општинског савета родитеља за ову школску годину. То су: Милица Ивков, Владимир Жеравица и Александра Веселиновић, док су Далиборка Рајков, Јелена Богдановић и Јована Заклан њихови заменици.

Прихваћена је информација о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКП „Белило“.

текст: Зорица Милосављевић // фото: Ђорђе Радивојевић

Verified by MonsterInsights