четвртак, мај 30, 2024

Друштво

ВестиДруштво

По­кра­јин­ски се­кре­та­ри­јат за кул­ту­ру да­ри­вао књи­ге Кар­ло­вач­кој бо­го­сло­ви­ји

Покрајински секретар за културу, јав­но ин­фор­ми­са­ње и од­но­се с вер­ским за­јед­ни­ца­ма Драгана Милошевић посетила је данас Карловачку богословију, којој је

Read More
ВестиДруштво

Након четири године завршена рестаурација Патријаршијског двора у Карловцима

На 130-годишњицу од завршетка градње најмонументалнијег здања у центру Сремских Карловаца, Патријаршијског двора, његова четворогодишња обнова о трошку Покрајинске владе

Read More
Verified by MonsterInsights