недеља, април 14, 2024
ВестиОпштина

Усвојен извештај о утрошку буџетских пара

На 25. седници Скупштине општине Сремски Карловци, одржаној 23. новембра, прихваћен је извештај о деветомесечној реализацији општинског буџета.

Према одлуци о буџету планирано је да се  ове године у касу слије 694.080.00 динара. Међутим, како у тренутку доношења није био познат износ наменских пара, а за 130.364.172 динара је у међувремену увећан буџет па износи 824.444 127 динара. Према поднетом извештају произилази да су примања и приходи, укључујући и нераспоређени вишак прихода и пренете неутрошене паре из ранијих година у деветомесечном периоду остварени 76 одсто у односу на годишњи план, односно износе 626.091.849 динара.

Близу 50 одсто, тачније 42 одсто прихода су трансферне паре које се у општински буџет сливају с других нивоа власти. У структури прихода, порез на доходак, добити и капитални добитак чине 35 одсто, а 15 одсто приход од пореза на имовину. Потрошња од 1. јануара до 30. септембра износила је 45 одсто или 370.745.611 динара у поређењу са планом.

Дата је сагласност на одлуку о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈКБ „Белило“ за 2022. Поднета је информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања тог предузећа од 1. јануара до 30. септембра. Скупштина је донела решење о образовању Радног тела за праћење спровођења локалног антикорупцијског плана општине од 2022. до 2025. године, који чине Владимир Будалић, Радован Мишић и Јосип Варга, као и о именовању чланова Општинског савета родитеља. По том решењу чланство Општинског савета родитеља чине Милица Ивков, Ивана Мишковић, Ђорђе Николић, Јасмина Лазић,  Борјана Депало и Јелена Богдановић. Донето је и решење којим је разрешен чланства у Школском одбору Карловачке гимназије Љубомир Лукић, а именована Војислава Грбић. Допуњено је решење којим се одређује доктор медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти људи изван здравствене установе и издавање потврде о смрти.

текст: Зорица Милосављевић

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Verified by MonsterInsights