четвртак, јул 18, 2024
Вести

Уређен Видиковац

На Видиковцу на Магарчевом брегу, туристичкој дестинацији новијег датума, током маја и јуна предузети су радови којима су санирана оштећења изазвана дејством атмосферских вода у претходном периоду и бахатошћу неодговорних појединаца.

Према речима председника општине Сремски Карловци Александра Саше Стојкечића, поправљен је плато који је био испуцао и испод плоча санирана оштећења.

– Направљен је истовремено нови систем одвода атмосферских вода како се оне не би задржавале на њему што је до сада изазивало проблеме – каже Стојкечић.- На самом објекту су замењена сва врата. Он је застакљен и очишћен изнутра.

Осим на видиковцу радови су предузети и на приступном путу који води до те тачке са које се пружа најлепши поглед на Сремске Карловце како би могло и возилима да се стигне до њега. Пут је насут одређеном количином туцаника и тако ојачан.

– Да би се спречили даљи вандалски насртаји постављен је видео надзор који је директно повезан са Полицијском станицом – напомиње Стојкечић. – Поправљени су рефлектори и сада је видиковац поново ноћу осветљен.

Радови су коштали више од четири милиона динара са ПДВ-ом. Изведни су са намером, како каже Стојкечић, да се отклоне настала оштећења и пронађе трајно решење које ће допринети да тај објекат буде у употребном стању и на понос Сремских Карловаца.

текст: Зорица Милосављевић // фото: приватна архива

Verified by MonsterInsights