недеља, април 14, 2024
ВестиДруштво

Свакој беби од ове године по 40.000 динара

Сваку бебу рођену ове године у Сремским Карловцима локална самоуправа дариваће са 40.000 динара, десет хиљада више него лане. И новчана давања за породице у којима се роде близанци или тројке су повећана, па ће тако уместо прошлогодишњих 15.000 добити 20.000. Толико ће припасти и беби која је прва у овој години дошла на свет у Карловцима, што је такође за 5.000 више него прошле године.

Одлуку о повећању износа помоћи  за сваку бебу без обзира на редослед рођења у породици, близанце и тројке, те прворођенче,  донело је Општинско веће на седници одржаној 31. јануара, у намери да се породице охрабре, подстакну на рађање и задрже у Карловцима.

Право на ове видове подршке имају породице, под условом да мајка има пребивалиште, односно боравиште у Сремским Карловцима у тренутку рођења детета и да се непосредно брине о њему. Захтеви се преко пријемне канцеларије Магистрата подносе Одељењу за друштвене делатности  у року од 90 дана од рођења бебе. Уз захтев се подноси извод из матичне књиге рођених за дете, фотокопија личне карте мајке, а уколико има избеглички статус, копија избегличке легитимације, односно легитимације интерно расељеног лица уколико је реч о мајци с Косова и Метохије. Поред тога треба доставити фотокопију штедне књижице или текућег рачуна мајке.

Отац може остварити право на родитељски додатак у случају када је мајка детета страна држављанка, а он испуњава друге прописане условe. Новац се исплаћује у року од 15 дана од признавања права на помоћ.

До краја 2021. године Одељење за друштвене делатности  је утврдило право  и донело 83 решења о исплати једнократне новчане помоћи за новорођенчад, и донета су четири  решења о одобреној исплати једнократне новчане помоћи породици у  којој су се родили  близанци.                                                                                                               

Прошле године у Карловцима је рођено 87  беба, 44 дечака и 43 девојчице, међу којима је четири пара близанаца са истим бројем мушке и женске деце. Новогодишња помоћ, како се зове поклон за прворођенче у Карловцима, припашће породици са Банстола којој је принова – девојчица, стигла 5. јануара.

текст: Зорица Милосављевић // фото: pexels.com

Verified by MonsterInsights