четвртак, мај 30, 2024
ВестиПокрајинска Влада

Скупштина АП Војводина утврдила је предлог Закона о обнови културно-историјског наслеђа и подстицање развоја Сремских Карловаца

Скупштина Аутономне покрајине Војводине, одржала је данас своју седму по реду седницу. Покрајински посланици су дискутовали и изјашњавали се о 39. тачака усвојеног дневног реда седнице.

На предлог Покрајинске владе, Скупштина Аутономне покрајине Војводине прихватила је да буде предлагач Закона о обнови културно-историјског наслеђа и подстицању развоја Сремских Карловаца у Народној скупштини Републике Србије и утврдила Предлог тог закона, који ће доставити Народној скупштини на разматрање и доношење.  

Доношењем новог закона створиће се услови за обнову културно-историјског наслеђа и подстицање развоја Сремских Карловаца, као једног од најзначајнијих духовних и културних центара српског народа. Намера је да се културно – историјско наслеђе Сремских Карловаца у целини, на ефикасан и функционалан начин заштити, очува, ревитализује и стави у функцију одрживог развоја, речено је на седници. 

Скупштини Аутономне покрајине Војводине присуствовао је и председник Општине Сремски Карловци Александар Саша Стојкечић.

Verified by MonsterInsights