четвртак, јул 18, 2024
ВестиОпштина

Потписани уговори у области саобраћаја

Покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај Огњен Бјелић уручио је у петак представницима градова и општина у АП Војводини уговоре у вредности од скоро 38 милиона динара за суфинансирање пројеката развоја саобраћаја и путне инфраструктуре у 2022. години. На конкурсу ресорног секретаријата подржано је 18 пројеката, који ће бити реализовани у 14 јединица локалне самоуправе.

Јединице локалне самоуправе су могле да конкуришу за средства из области извођења радова (суфинансирање постављања техничких средстава за успоравање саобраћаја на локацијама: улазак у насељено место, „зона 30“ и „зона успореног саобраћаја“, суфинансирање постављања брзинских дисплеја на локацијама: улазак у насељено место, „зона 30“ и „зона успореног саобраћаја“, суфинансирање опремања светлосном саобраћајном сигнализацијом раскрсница, суфинансирање опремања светлосном саобраћајном сигнализацијом пешачких прелаза у насељеним местима), у области израде техничке документације (техничко регулисање саобраћаја на државним путевима у насељеним местима, опремање светлосном саобраћајном сигнализацијом раскрсница, опремање светлосном саобраћајном сигнализацијом пешачких прелаза), као и за успостављање система електронског надзора.

Општина Сремски Карловци добила је 3.840.000,00 динара за пројекат уградње система електронског надзора саобраћаја у улици генерала Ђорђа Стратимировића на ДП IIA-100. Уговор је испред општине потписао председник Aлександар Саша Стојкечић.

извор: АПВ

Verified by MonsterInsights