понедељак, април 22, 2024
ВестиДруштво

Отварање пристаништа до краја године

Међународно путничко пристаниште биће изграђено и отворено до краја ове године у Сремским Карловцима.

Како наводе у републичкој Агенцији за управљање лукама, због одређених застоја у реализацији пројекта, односно због тога што локална самоуправа није била у могућности да га заврши и објекат стави у функцију, Агенција за управљање лукама је, узимајући у обзир важност Сремских Kарловаца за развој крузинга у Србији, преузела на себе тај пројекат.

– Сремски Kарловци су препознати Стратегијом развоја водног саобраћаја Републике Србије као локација од значаја за унапређење међународног путничког водног саобраћаја у Србији – кажу у Агенцији за управљање лукама. – Осим тога, изградња и отварање међународног путничког пристаништа у Kарловцима једна је од активности у оквиру капиталног пројекта „Заплови Србијом“, којим ће се у нашој земљи изградити недостајућа наутичка инфраструктура како би се употпунила наутичка понуда.

Током прошле године Агенција за управљање лукама је израдила техничку документацију за реконструкцију понтона који је у претходним фазама тог пројекта изграђен и усидрен на обали Дунава у близини „Нафтахема”, као и за побијање шипова. 

 -За ову годину је планирано да, након што преузмемо понтон од локалне самоуправе, реконструишемо тај пловни објекат, поставимо шипове, као и изградимо систем веза и приступни мост. Понтон ће имати и просторије за смештај будућег лучког оператера, граничне полиције и управе царине – истичу у Агенцији за управљање лукама.

Након завршетка реконструкције, Агенција ће расписати јавни позив за избор оператера на пристаништу у Сремским Kарловцима.

Пристаниште ће, како је предвиђено Уредбом о утврђивању лучког подручја на међународном путничком пристаништу у Сремским Kарловцима, коју је донела Влада Србије 2017. године на предлог Агенције, бити у непосредној близини хотела „Дунав“.

текст: Зорица Милосављевић // фото: С. Шушњевић

Verified by MonsterInsights