недеља, јун 23, 2024
ВестиОпштина

Одржана седница Одбора за обнову и развој Сремских Карловаца

Седница Одбора за обнову и развој Сремских Карловаца одржана је данас у Сремским Карловцима на којој је усвојена Одлука о програму обнове културно-историјског наслеђа и подстицања развоја Сремских Карловаца за 2023. годину.

На седници, којом је председавала председница Одбора и министарка културе Маја Гојковић, договорени су наредни конкретни кораци у реализацији овог великог пројекта на очувању културно-историјског и духовног наслеђа града и будућег културног, туристичког и свеукупног развоја.

Наглашено је да је завршена препарцелација и да су решена имовинско правна питања на парцели намењеној за изградњу новог објекта културног центра у Сремским Карловцима, а сада следи израда пројектно-техничке документације за културни центар, што ће финансирати Министарство културе.

Истовремено, радило се на решавању имовинско правних односа, планске документације, инжењерско техничких испитивања, а затим и на санацији и рестаурацији више уличних фасада,  као и патријаршијског двора.

На седници је констатовано да се сада наставља са радовима, а за ову годину програмом обнове предвиђено је 989 милиона динара из републичког, покрајинског и локалног буџета и утврђена динамика реализације усвојених пројеката.

Овај програм обнове и развоја омогућава очување културног наслеђа, као и обнову Сремских Карловаца као центра духовности, културе и образовања и предвиђа увођења нових културних садржаја. Програм обнове културно-историјског наслеђа и подстицања развоја Сремских Карловаца за 2023. годину припремљен је у складу са одредбама Закона о обнови културно-историјског наслеђа и подстицању развоја Сремских Карловаца.

Програмом обнове и развоја утврђени су пројекти обнове, заштите, очувања и коришћења културних добара, као и комуналног опремања, односно обнове и изградње пратеће инфраструктуре у оквиру просторно културно-историјске целине која је утврђена за непокретно културно добро од изузетног значаја.

Народна скупштина Републике Србије, на предлог покрајинске Владе маја 2021. године, донела је Закон о обнови културно-историјског наслеђа и подстицању развоја Сремских Карловаца. На основу овог Закона Влада Републике Србије је донела Решење о именовању нашег одбора који је добио задатак да ради на програму обнове и ревитализације и прати обнову.

Verified by MonsterInsights