понедељак, април 22, 2024
ВестиОпштина

Одборници усвојили измене Плана генералне регулације

Скупштина општине Сремски Карловци je на седници одржаној вечерас донела Одлуку о изменама и допунама Плана генералне регулације Сремских Карловaца које се односе на катастарску парцелу бр. 7928/1 ради градње стамбено-пословног комплекса који је иницирала “REALNOVA“ доо из Београда. Измена Плана генералне регулације покренута како би се створио плански  оквир за реализацију изградње стамбено-пословног објекта спратности (По + П + 2 + Пк)  укупне површине од око 6.500 метара квадратних. Усвојеним планом ствара се могућност изградње објеката вишепородичног становања са пословањем спратности П+3. Површина намењена за вишепородично становање са пословањем (0,32 ha) организују се као посебна намена између Прерадовићеве улице и Државног пута IIA-100.

У оквиру ове површине планира се вишепородично становање са пословањем у приземљу. Од пословних делатности дозвољава се услужно и производно занатство, трговина, угоститељство али и остали садржаји (култура, образовање и сл.) који својом делатношћу неће нарушити услове становања.

Одборници су усвојили и Одлуку о изменама и допунама одлуке о социјалној заштити, којом се исправљају недостаци претходне, а као новина уводи накнада трошкова превоза за осетљиве категорије као што су слепи и слабовиди док траје потреба за тим, особама на дијализи и са трансплатираним органима који користе туђу негу и помоћ, особама оболелим од хемофилије, цистичне фиброзе и других ретких болести, као и добровољним даваоцима крви који су дали крв преко 35 пута-жене, односно 75 пута-мушкарци.

Донета је и Одлука о изменама и допунама одлуке о регресирању путних трошкова за ученика и студенте са територије општине. Захваљујући усвојеним изменама убудуће ће општина регресирати превоз до школа ученицима и студентима који путују возом.

Одборници су прихватили и Одлуку о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације, те извештај о утрошку пара из општинске касе за првих шест месеци ове године.  Блаже Цигановић разрешен је чланства у Савету за комунално-стамбене делатности, урбанизам , саобраћај и заштиту животне средине, а именован Бојан Стрмшек. Усвојен је и извештај о пословању ЈКП Белило у прошлој години, као и Одлука о расподели добити коју је то предузеће остварило. Према тој одлуци, Белило је у 2022. години остварило укупну нето добит у износу од 4.783.015 динара, од чега  75 одсто  припада оснивачу.

Као допунска тачка дневног реда разматрана је оставка Лазара Маринковића на место председника Управног одбора Туристичке организације због преласка на дужност помоћника председника општине. На његово место именована је Весна Фекете.

текст: Зорица Милосављевић // фото: Ђорђе Радивојевић

Verified by MonsterInsights