недеља, јун 23, 2024
ВестиДруштво

Обавештење у вези са увођењем у војну евиденцију по појединачном позиву – Сремски Карловци

Центар Министарства одбране за локалну самоуправу Нови Сад отпочео је позивање појединачним позивом војних обвезника који се нису одазвали општем позиву за увођење у војну евиденцију у 2022. години.

Увођење по појединачном позиву у Канцеларији Министарства одбране Сремски Карловци, ул. Трг Бранка Радичевића бр. 2 вршиће се сваке среде у периоду од 20. 4. 2022. године до 27. 4. 2022. године од 9:00 – 15:00 часова.

У назначено време и на наведено место могу се јавити и војни обвезници који се нису одазвали општем позиву за увођење у војну евиденцију, а из било којих разлога нису примили појединачни позив.

Неодазивање позиву повлачи законску одговорност у складу са чланом 126. Закона о војној, радној и материјалној обавези.

Центар Министарства одбране за

локалну самоуправу Нови Сад

Verified by MonsterInsights