недеља, јун 23, 2024
ВестиСервисне информације

ОБАВЕШТЕЊЕ – РАДОВИ У УЛИЦИ БРАЋЕ АНЂЕЛИЋ

Поштовани суграђани,

Обавештавамо вас да ће запослени у Електродистрибуцији и Телекому Србија у периоду од 27. јуна до 1. јула 2022. године обилазити објекте у Улици браће Анђелић, како би утврдили стање на терену у вези са телекомуникационим и електро мрежама и потребним радовима који ће бити изведени у оквиру треће фазе реконструкције улице. Такође, они ће од грађана тражити сагласност да се на фасади објекта постави КПК кутија.

Године 2018. неки суграђани су већ дали сагласност да се изведу ови радови, а овом приликом моћи ће да се поново изјасне да ли остају сагласни да се наведени радови изврше.

Радови се односе на постављање КПК кутије на фасаду објекта и спајање са постојећим орманом мерног места (сатом).

Уколико грађани, ипак, не желе да се КПК кутија постави на њихову фасаду, иста ће бити постављена на тротоару, уз објекат. КПК кутија се поставља на бетонски темељ чија је дебљина 20 cm, а од објекта ће бити удаљена око 5 cm.

Пример на који начин ће изгледати КПК кутије можете видети у Улици митрополита Стратимировића и Змај-Јовиној улици, у којима је изведено каблирање електро мреже и телекомуникационе мреже.

У Сремским Карловцима, 15. јуна 2022. године

Кабинет председника Општине Сремски Карловци

Verified by MonsterInsights