четвртак, мај 30, 2024
ВестиПраћење инфраструктурних пројеката Владе АП Војводине

НАСТАВЉА СЕ ОБНОВА КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА – Почињу радови на фасади Жупног уреда

Увођењем предузећа “Energy Pro” из Новог Сада и његовог подизвођача “Izolinvest” из Београда у посао, јуче је званично почела ревитализација фасаде Римокатоличког жупног уреда на централном градском тргу у Сремским Карловцима. Како је констатовано записником о увођењу извођача у посао, ова два предузећа имају рок до 30. новембра да заврше радове, а њихова вредност са ПДВ-ом је 15.949.377 динара.

Обнова фасаде Жупног уреда први је овогодишњи посао у Карловцима, али од новца који је лане одобрила Покрајинска влада из фонда специјално формираног 2018. за обнову и ревитализацију, заштиту и промоцију културно-историјског наслеђа Сремских Карловаца. За овај посао Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским зајединицама одобрио је карловачкој општини, која је након тога спровела поступак јавне набавке, 18.325.000 динара.

Пројектом санације, рестаурације и реконструкције, односно ревитализације фасада зграде Жупног уреда на Тргу Бранка Радичевића 4, који је израдио Студио Д’арт, обухваћени су радови на све три фасаде. Осим тога предвиђа се И санација зидане ограде и замена кровног покривача и делимично кровне грађе. С обзиром на то да су на уличној фасади интегрално сачувани оригинални елементи и да приликом детаљног архитектонско-техничког снимања објекта нису уочене промене у смислу уклањања или трансформације оригиналних елемената, склопова и материјала примарних фукционалних елемената и секундарне декоративне пластике, осим једног прозора ка улици Митрополита Стратимировића и на задњој фасади оријентисаној ка дворишту и украса, сви планирани радови ће поштовати затечени изглед и димензије хоризонталног и вертикалног габарита, те волумена грађевине. Радови су конзерваторског карактера и спроводиће се тако да се максимално очува аутентична архитектонска композиција са свим детаљима, материјалима и склоповима. Планирана је замена новоуграђеног уличног прозора, затварање накнадно отоворених неадекватних отвора на задњој фасади и уклањање доксата на првом спрату, као и отварање оригиналних отвора на задњој фасади који су јасно препознатљиви као накнадно зазидане површине.

Санација крова подразумева замену кровног покривача делом или у потпуности, зависно од стања црепа након демонтаже и чишћења. У случају делимичне или потпуне замене планирано је постављање равног бибер црепа истих димензија и облика као што је оригинални. Није планирана замена кровне конструкције, осим оштећених делова.

текст: Зорица Милосављевић // фото: Ђорђе Радивојевић

Пројекат „Праћење инфраструктурних пројеката Владе АП Војводине на територији општине Сремски Карловци“ подржао је Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.

Verified by MonsterInsights