недеља, јун 23, 2024
ВестиОпштина

Лицитација за закуп типских тезги у Сремским Карловцима 17. марта

Јавно надметање за закуп покретних тезги и изложбених штандова, односно типских дрвених киоска за продају производа домаће радиности, старих и уметничких заната и прехрамбених производа у пешачкој зони у  Сремским Карловцима биће одржано 17. марта, а рок за подношење пријава је 15. март у 12 сати.

Како напомињу из комисије надлежне за спровођење тог поступка, у понуди за закуп је 18 типских тезги од којих свака има два квадратна метра корисне површине. Могу се закупити на период од 1. априла до 31. октобра.

Учесник у поступку јавног надметања може конкурисати за више тезги. Почетна цена за место износи 1.000 динара, а лицитациони корак је 500 динара.

Право учешћа у лицитацији имају грађани и предузетници који морају да поседују решење Агенције за привредне регистре (АПР), односно да су регистровани за продају производа које излажу на месту за продају, односно да су чланови регистрованих удружења, као и решење Министарства о регистрацији пољопривредног газдинства. Поред тога треба да имају и доказ о измирењу локалне комуналне таксе за продају у претходном периоду које издаје општинско Одељење за финансије и буџет. Учесници су дужни да уз пријаву за учествовање у поступку јавног надметања  доставе фотокопију личне карте.

Тезга за продају додељује се учеснику који је понудио највиши износ за место за сваку појединачну тезгу.

У случају да најповољнији понуђач у року не уплати цену за место, за тезгу за коју се надметао или из неког другог разлога одустане од пријема решења о заузећу јавне површине, комисија ће доделити место за продају следећем понуђачу по висини понуђене цене у поступку јавног надметања.

Поступак јавног надметања ће се обавити дана 17. марта у општинској згради, Трг Бранка Радичевића 1, у скупштинској сали у 11 часова. Због епидемиолошких мера могуће је присуство једног понуђача односно представника понуђача по поднетој пријави.

За слободне тезге које се не излицитирају биће организован нови јавни позив, у року од 30 дана од окончаног поступка претходног јавног надметања.

Документација потребна за учешће може се  преузети на интернет адреси општине sremskikarlovci.rs, а информације се могу  добити сваког радног дана на телефоне 021/685-3033, и 064/824-9026 од 10 до 14 часова.

текст: Зорица Милосављевић // фото: Ђорђе Радивојевић

Verified by MonsterInsights