недеља, јун 23, 2024
Вести

Завршена обнова пешачке стазе на Стражилову

Реконструкција пешачке стазе  на Стражилову, која води од ресторана „Бранков чардак“ до места на ком је сахрањен песник Бранко Радичевић завршена је у уговореном року. Радови су почели 15. јануара, а према уговору рок за завршетак био је 1. јун.  Изводило их је пред­у­зе­ће ДНБ  Кон­сал­тинг из Ла­за­рев­ца,  а но­вац за тај по­сао, 39 ми­ли­о­на ди­на­ра, Јав­ном пред­у­зе­ћу  „На­ци­о­нал­ни парк Фру­шка го­ра“ до­де­лио је По­кра­јин­ски се­кре­та­ри­јат за при­вре­ду и ту­ри­зам на осно­ву од­лу­ке По­кра­јин­ске вла­де.

Како саопштавају из Управе Националног  парка, пројекат обнове стазе„ Бранков чардак-Бранков гроб“ представља значајан корак у очувању културног наслеђа и промоцији једног од најважнијих историјских локација у Србији. Овај корак има за циљ да место учини приступачнијим деци, којима је  Стражилово и највише намењено.

 „Деца чине најважнију демографску групу када је у питању будућност културног наслеђа. Због тога је обнова стазе урађена тако да им омогући лакши и сигурнији приступ. Поплочана и обележена стаза осигурава да се млади посетиоци могу безбедно кретати, што је од изузетног значаја за организоване школске излете и екскурзије. Захваљујући новим клупама и просторима за одмор, млади могу да уживају у природи и уједно уче о значају Бранка Радичевића и његових дела”, наводи се у саопштењу.

Посебна пажња, истичу у Националном парку Фрушка гора,  посвећена је деловима стазе око самог споменика, где су постављени информативни панели са подацима о животу и делу Бранка Радичевића.

„Ово је веома корисно за образовне сврхе, јер ученици и наставници могу испланирати додатне активности и лекције на отвореном. Поред тога, овакви панели пружају и значајну едукативну компоненту за туристе који обилазе Стражилово, пружајући им дубљи увид у значај овог места”, поручују из Националног парка.

Излетиште Стражилово, удаљено само четири километра од Сремских Карловаца и  представља једну од најлепших дестинација за љубитеље природе и културе. Смештено на падинама Фрушке горе, место је непрестано надахнуће за уметнике, песнике и ученике. Највећи украс овог излетишта представља споменик Бранку Радичевићу, једном од најзначајнијих песника српског романтизма, који ту почива.

„Фрушка гора и њена излетишта као што је Стражилово имају историјски и природни потенцијал који је од великог значаја за културни туризам у Србији. Сваки корак ка њиховој обнови и унапређењу има велики значај, не само за локално становништво већ и за све који долазе из других делова земље и региона. Обновљена стаза до споменика Бранку Радичевићу је одличан пример како се са пажњом и посвећеношћу може очувати и промовисати културно благо на добробит свих генерација”, истичу у Националном парку.

текст: Зорица Милосављевић //фото: НП Фрушка гора/МИНО

Verified by MonsterInsights