уторак, јун 25, 2024
ВестиОпштина

За одржавање улица у Сремским Карловцима 15,6 милиона динара

Из сопственог буџета карловачка општина ће у овој години, према програму који је усвојило Општинско веће 13. фебруара, у одржавање путева на својој територији уложити 15,6 милиона динара, знатно више него лане. 

Како се наводи у Програму одржавања објеката путне привреде за 2023. годину, од те цифре за текуће поправке и одржавање улица и путева и санирање оштећења након хаварија предвиђено је 12 милиона динара.

За текуће одржавање некатегорисаних путева планирано је два милиона динара, а за одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације 1,6 милиона динара.

За пружање услуга одржавања путева Општинска управа ће одабрати извођача радова, а ближи услови за обављање тог посла као и међусобна права и обавезе између Општинске управе и предузећа, уредиће се посебним уговорима. 

Како се наводи у програму, Општинска управа уз претходну сагласност председника општине, може прерасподелити планиран новац, ако постоје објективне околности које условљавају потребу за извођењем одређених услуга у већем обиму. 

Одељење за комунално стамбене послове, инспекцијске послове и заштиту животне средине и Одељење за локални економски развој, привреду, инвестиције и грађевинско земљиште задужена су за реализацију програма.

текст: Зорица Милосављевић // фото: Ђорђе Радивојевић

Verified by MonsterInsights