недеља, јун 23, 2024
ВестиОпштина

У среду заседа карловачка скупштина – Мењају се општинске административне таксе

Одборници Скупштине општине Сремски Карловци на седници  заказаној  за среду, 31. март, између осталог, разматраће предлог за измену Одлуке о општинским административним таксама.

Како се наводи у образложењу предлога, изменама се приступа ради усклађивања поменуте одлуке са прописима у области урбанизма и грађевинских послова, Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем и Правилником о класификацији објеката, тим пре што је последњи пут мењана 2015. године.  Осим тога предвиђа се и корекција износа такси.

Суштина предлога за измену садржана је у потреби да се другачије дефинишу или разврстају износи општинских администативних такси за потребе система Централне евиденције обједињене процедуре (ЦЕОП). Реч је о таксама за издавање аката у области градње, које су до сада биле разврстане према величини бруто грађевинске површине објекта који је предмет захтева. С обзиром на то да су републичке административне таксе и ЦЕОП накнаде разврстане према категоријама објеката, захтева се да општине и градови промене начин досадашњег дефинисања административних такси и доставе у систем попуњену ексел табелу, у којој износи такси морају бити разврстани према категоријама објеката, а не према њиховој површини. Практично од те измене највише користи ће имати подносиоци захтева јер ће аутоматски добијати износе све три таксе приликом подношења захтева, а до сада су морали да траже информације о томе у својим локалним управама. 

Износи су, како стоји у образложењу, кориговани у складу са обимом и сложеношћу посла који је потребно обавити, при чему они за основне захтеве као што су општи поднесци, молбе и уверења нису уопште или су незнатно промењени.

Према Правилнику о класификацији, објекти су разврстани у класе који носе класификационе ознаке, а објекти различитих класа су сврстани у категорије, према намени и степену сложености: А зграде – незахтевни објекти; Б зграде – мање захтевни објекти; В зграде – захтевни објекти и Г – инжењерски објекти.

На основу предложених измена проистиче да би такса за захтев за издавање локацијских услова за објекат од 100 метара квадратних износила 3.000 динара, а била је   4.000. За објекат од 850 квадратних метара  била је 7.000 динара, а по новој тарифи биће 3.000.

Слично је и када је реч о таксама за грађевинске дозволе. Захтев за грађевинску дозволу за објекат од 100 квадратних метара који спада у А кетегорију наплаћиван је  3.000, а по предложеним изменама, коштаће инвеститоре 2.000 динара.  Када је  објекат од 850 метара квадратних у питању, такса  је била 6.000, а убудуће ће бити  2.000 динара.

Елаборат о продаји земљишта „Јавору”

На дневном реду девете седнице наћи ће се и предлог одлуке о ангажовању ревизора за екстерну ревизију завршног рачуна општине, елаборат о оправданости продаје грађевинског земљишта у јавној својини по цени нижој од тржишне предузећу „Јавор”, предлог за измену чланства Штаба за ванредне ситуације, као и извештај о његовом прошлогодишњем раду, те план деловања у овој години. Разматраће се и извештај о раду Туристичке организације прошле године, те извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКП „Белило” за последњи квартал 2020. Општинска Комисија за планове претрпеће измене, јер је на дневном реду предлог за измену решења о њеном образовању и именовању.

текст: Зорица Милосављевић // фото: Ђорђе Радивојевић

Verified by MonsterInsights