четвртак, јул 18, 2024
ВестиОпштина

У карловачкој каси 601.808.460 динара

Одборници Скупштине општине Сремски Карловци претпоследњег дана 2022. године усвојили су Одлуку о буџету за 2023. по којој би требало да се у општинску касу слије 601.808.460 динара.

Према плану, приход у висини од 429.385.000 динара чиниће општи приходи и примања буyета и ненаменски трансфери од других нивоа власти. Од осталих 172.423.460 динара прихода, рачуна се на 100, 5 милиона наменских трансфера од других нивоа власти, примања од продаје нефинансијске имовине у висини од 5,5 милиона динара, те неутрошених 3.432.041 динара донације, помоћи и трансфера из ранијих година, као и на неутрошене паре с виших нивоа власти у износу од 62.991.419 динара.

Приходи од пореза планирани су у износу од 357.810.000 динара. Највише се очекује од наплате пореза на доходак, добит и капиталне добитке -242.080.000 динара, пореза на имовину – 93,7 милиона динара, пореза на добра и услуге – 18.130.000 динара, док би остали порески приходи требало да буду 3.900.000 динара.

Текући ненаменски трансфери од других нивоа власти су планирани у износу од 36.768.000 динара. Расходи и издаци из буyета за 2023. годину планирани су у истом износу као и приходи, а у структури укупних расхода, највеће учешће је трошкова коришћења услуга и роба од 206.990.000 динара. Расходи за запослене планирани су у износу од 83.819.000 динара.

За Општинско правобранилаштво планира се 3,591.700 динара у 2023, што је више него у претходној години. Више пара предвиђа се за развој пољопривреде – 6,6 милиона, а било је 3,5. Давање за културу је повећано за 800.000 динара па ће износити 5,6 милиона динара, док је за информисање увећано за 700.000 што је 4,2 милиона динара. За спорт је предвиђен 4,1 милион, основно образовање 15 милиона, предшколско 4,3,а средње 4,9 милиона динара. Издвајање за социјалну заштиту је увећано за 2,1 милион па ће у ту намену бити утрошено 16,1 милиона динара. За подршку рађању и родитељству планирано је 2,8 милиона, а за помоћ угроженом становништву три милиона, што је 300.000 више него у години за нама. Већа давања предвиђају се и за Туристичку организацију, уместо 14,4 – 16,4 милиона динара.

текст: Зорица Милосављевић // фото: Ђорђе Радивојевић

Verified by MonsterInsights