недеља, април 14, 2024
ВестиОпштина

Саопштење у вези с радовима у Улици браће Анђелић

Поводом учесталих телефонских позива грађана, упућених Општини Сремски Карловци, ЈКП „Белилу“ и извођачима радова, у вези с текућом реконструкцијом Улице браће Анђелић у Сремским Карловцима, Општина Сремски Карловци издаје ово саопштење како би суграђане обавестила о тренутном стању и следећим фазама извођења радова, стала на пут непроверним и неистинитим информацијама које шире појединци и смањила тензије међу грађанством.

Реконструкција Улице браће Анђелић планирана је да се изврши у пет фаза, које обухватају изградњу:

1. атмосферске канализације,

2. водоводне мреже,

3. заменске електроенергетске мреже,

4. јавне расвете,

5. саобраћајнице.

До сада су завршене прве две фазе радова, које је извела фирма „Карин комерц“ из Ветерника. Следећа фаза, која подразумева измештање постојеће надземне електроенергетске мреже и изградњу одговарајуће заменске мреже, започеће у наредним данима и реализоваће је Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд – огранак Електродистрибуција Нови Сад. Зато најљубазније молимо све суграђане да, у случају постојање неких недоумица, телефонским позивима не узнемиравају извођаче радова, већ одговоре потраже од службеника Општинске управе на број телефона: 021/685-30-89.

За праћење и контролу извођења радова задужен је надзорни орган наручиоца радова, односно предузеће „Соур инжењеринг 2017“ д.о.о. из Сремских Карловаца. У случају да грађани желе да пријаве оштећена или неки други проблем, настао у току самих радова, а како не би беспотребно позивали телефоном одељења и службе које нису надлежне за њихово решавање, потребно је да своју жалбу, у писаној форми, предају на писарници Општине Сремски Карловци, како би Општина ангажовала надзорни орган да утврди настали проблем и наложи његово отклањање.

Одношење смећа из Улице браће Анђелић, до завршетка радова, одвијаће се по раније утврђеном плану, тако што ће грађани своје канте за смеће и даље остављати у најближој споредној улици кроз коју пролази камион ЈКП „Белила“, како би радници комуналног предузећа могли да их испразне.

Становници Улице браће Анђелић, такође, не морају да страхују због указивања медицинске помоћи, јер стручне екипе Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад, упркос отежаним условима на терену, могу успешно и на време да стигну до пацијената и да их, по потреби, пренесу у неку од здравствених установа.

Општина Сремски Карловци разуме узнемиреност грађана испред чијих се кућа изводе радови и чији се свакодневни животни послови и навике, из тих разлога, не одвијају на уобичајени начин, али их исто тако моли да покажу стрпљење и разумевање за обимне и сложене радове на реконструкцији улице и позива да својом сарадњом и благовременим обраћањима Општинској управи допринесу да наведени послови буду квалитетно обављени, јер је свима у интересу да Улица браће Анђелић добије савремени и нови водовод, атмосфесрку канализацију, електромрежу, јавну расвету, коловоз и тротоаре.

Општина Сремски Карловци

Verified by MonsterInsights