недеља, јун 23, 2024
Вести

Расписан тендер за изградњу пристанишне инфрастуктуре

Републичка Агенција за управљање лукама расписала је конкурс за изградњу инфраструктуре за потребе међународног путничког пристаништа у Сремским Карловцима, на који се понуде могу доставити до 27. јуна.

Агенција за управљање лукама је прошле године преузела на себе реализацију овог пројекта од локалне самоуправе због тога што она није била у могућности да га заврши иобјекат стави у функцију.

Међународно путничко пристаниште у Сремским Карловцима предвиђено је да буде изведено као плутајући објекат за укрцавање и искрцавање путника, смештен на десној обали Дунава. Служиће за пристајање путничких бродова дужине до 135 метара у међународном и домаћем саобраћају, као и безбедан прелазак путника са брода на понтон и даље на обалу.

Како је карловачка општина у претходном периоду изградила понтон за потребе пристаништа, који је ове године преузела Агенција за управљање лукама, тај објекат дуг око 40 метара биће искорштен за шта је и намењен, али ће прво бити реконструисан. Понтон – плутајући објекат, како се наводи у тендерској документацији, изграђен је без такозваног надграђа, односно одговарајућих просторија за рад надлежних служби попут граничне полиције, царине, лучке капетаније, као и без пратећих инсталација и танка за комуналне, отпадне воде, без приступног моста и без система веза који би омогућио безбедан привез плутајућег објекта и пристајање и привез бродова.

У оквиру надграђа издваја се неколико функционалних целина од којих свака има свој засебан улаз. У његовом централном делу, уз приступни мост планиране су просторије граничне полиције, управе царине и лучког оператера са шалтерским делом према наткривеном комуникацијском правцу од пловила ка приступном мосту. У наставку надграђа, са једне стране , предвиђене су санитарне просторије, односно тоалети. Комплетно надграђе, као и пешачка комуникација око свих формираних функционалних целина, биће наткривено јединственом надстрешницом, а у труп понтона биће постављен танк за потребе прикупљања санитарних вода које настану током експлоатације пристаништа.

Агенција за управљање лукама је прошле године израдила пројекат реконструкције понтона, односно изградњу надграђа и приступног моста, као и пројекат за побијање шипова, за који је сагласност издала Дирекција за водне путеве.

Изабрани извођач биће у обавези да реконструише и опреми понтон, који је укотвљен код Нафтахема, и изгради надграђу, изгради и постави приступни мост и изгради систем веза понтона и других објеката за безбедан привез бродова.

Стратегијом развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015. до 2025. године предвиђено је међународно путничко пристаниште у Сремским Карловцима. Влада Србије је, у складу са тим, почетком 2017. године донела Уредбу о утврђивању лучког подручја међународног путничког пристаништа у Сремским Карловцима.

Рок за завршетак радова је 12 месеци од дана потписивања уговора, а процењена вредност посла је 33,3 милиона динара без ПДВ-а.

текст: Зорица Милосављевић // фото: Ђорђе Радивојевић

Verified by MonsterInsights