четвртак, мај 30, 2024
ВестиОпштина

ПРИЈАВА НЕЛЕГАЛНИХ ОБЈЕКАТА ЗА КОМУНАЛНЕ ПРИКЉУЧКЕ – Ево када почиње

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ: Пријављивање власника нелегално изграђених објеката за прикључивање на комуналну инфраструктуру обавља се у писарници Општинске управе у Сремским Карловцима, на Тргу Бранка Радичевића 1, до 15. октобра.

Грађани који су власници породичног стамбеног објекта или стана који су решавајући своје стамбено питање изградили или купили, имају право да поднесу пријаве за привремено прикључење објекта на струју, гас, воду и канализацију. Уз пријаву је потребно поднети сву тражену документацију, јер се непотпуни захтеви неће разматрати.

Они који немају техничких могућности да преко интернета преузму обрасце, могу их узети у општинској писарници. 

Грађани чији објекти се налазе у зони заштите Просторно културно историјске целине „Старо градско језгро Сремских Карловаца“, пре подношења захтева општини, треба да се обрате Покрајинском секретаријату за енергетику, саобраћај и грађевинарство да добију потврду да се за њихов незаконито изграђени објекат води поступак озакоњења и да им на реверс уруче сву расположиву документацију (доказ о власништву, извештај о затеченом стању објекта, геодетски снимак и сл.) која се иначе доставља локалној самоуправи.

Након што се заврши поступак озакоњења власници су дужни да врате документацију коју су узели на реверс.

За све додатне информације треба позвати 021/685-3006.

Извор: Dnevnik.rs

Verified by MonsterInsights