четвртак, јул 18, 2024
ВестиОпштина

Понтон пренет у својину Републике Србије

На 34. седници Скупштине општине Сремски Карловци, одржаној вечерас у свечаној сали Магистрата, одборници су једногласно прихватили предлог решења којим се даје сагласност на одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Белило“ о преносу права својине на плутајућем објекту, односно понтону изграђеном за потребе међународног пристаништа, на Републику Србију. Решењем је истовремено одређено да је нови корисник понтона Агенција за управљање лукама.

Усвојене су и измене Одлуке о социјалној заштити општине Сремски Карловци, које су терминолошке природе, али од којих зависи плаћање услуга личног пратиоца деце, као и решење о разрешењу досадашњих и именовању нових чланова Савета за буџет и финансије. Уместо Ане Кочиш, Стевана Нићифоровића и Александра Чобанића, чланови тог скупштинског тела су Ђорђе Радивојевић, Андреа Мирчетић и Милица Вракела. Решење о преносу права својине на понтону, као делу пројекта од националног значаја, а то је изградња међународног путничког пристаништа у Карловцима, уследило је након што је „Белилу“ одузето одобрење за обављање лучке делатности у пристаништу због непридржавања плана и програма пословања и незапочињања те делатности. То решење донето је у новембру 2022. године, а уговором о обављању лучке делатности предвиђено је да у овом случају, лучки оператер, односно „Белило“ све од материјала и незавршених  радова бесплатно преда Агенцији за управљање лукама, која ће наставити тај посао.

текст и фото: Зорица Милосављевић

Verified by MonsterInsights