уторак, јун 25, 2024
ВестиПокрајинска Влада

Покрајинска влада утврдила Предлог закона о обнови културно-историјског наслеђа и подстицању развоја Сремских Карловаца

Покрајинска влада утврдила је данас текст за предлог новог Закона о обнови културно-историјског наслеђа и подстицању развоја Сремских Карловаца, и упутила га Скупштини АП Војводине која ће га након спроведене процедуре, у својству овлашћеног предлагача, упутити Народној скупштини Републике Србије на разматрање и усвајање.

Постојећи Закон о обнови културно-историјског наслеђа и подстицању развоја Сремских Карловаца донет је 1991. године, али практично никада није примењен. Иницијативу за доношење новог закона Покрајинска влада покренула је због потребе да се створи стабилан и ефикасан институционални и финансијски оквир за целовит и одржив приступ обнови јединственог наслеђа Сремских Карловаца.

Нови закон треба да омогући обнову културно-историјског наслеђа и подстицање развоја Сремских Карловаца, као једног од најзначајнијих духовних и културних центара српског народа, у којем је, уз остало, на Мајској скупштини 1848. године проглашена Српска Војводина, а све у складу са системским законима у овој области, што се не би могло постићи изменама и допунама старог Закона.

Предложеним законом уважава се потреба финансирања обнове културно-историјског наслеђа из буџета Републике Србије, Аутономне покрајине Војводине, која је 2018. године формирала Буџетски фонд за обнову културно-историјског наслеђа и подстицање развоја Сремских Карловаца, затим локалне самоуправе, као и фондова Европске уније и других међународних фондова реализацијом развојних пројеката, путем донација и из других извора у складу са законом.

Одлуком Скупштине Републике Србије од 26. новембра 1990. године, културно-историјска целина „Градско језгро Сремских Карловаца“ утврђена је за непокретно културно добро од изузетног значаја. У том језгру су, уз остало, Карловачка гимназија, као најстарија гимназија у српском народу, затим кућа иницијатора њеног оснивања и великог народног добротвора Димитрија Анастасијевића Сабова, Саборна црква Светог Николаја, Патријаршијски двор, Православна богословија „Свети Арсеније Сремац“ и низ других историјски и архитектонски изузетно значајних здања.

„Доношењем новог закона биће створени услови да се на ефикасан и функционалан начин заштити, очува, ревитализује и презентује значајно културно-историјско наслеђе, али и да се ова изузетна културно-историјска целина стави у функцију одрживог економског, друштвеног, културног и туристичког развоја Сремских Карловаца“, рекао је председник Покрајинске владе Игор Мировић.

извор: АПВ

Verified by MonsterInsights