недеља, јун 23, 2024
ВестиДруштво

Општи позив за увођење у војну евиденцију

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

О П Ш Т И  П О З И В

ЗА УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ

НА ОСНОВУ ЧЛАНА 15. ЗАКОНА О ВОЈНОЈ, РАДНОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОБАВЕЗИ („Сл. гласник РС“, бр. 88/09, 95/10 и 38/18) И ЧЛАНА 4. СТАВ 3. УРЕДБЕ О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗВРШАВАЊА ВОЈНЕ, РАДНЕ И МАТЕРИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ („Сл. гласник РС“, бр.100/2011), ПОЗИВАМО СВА ЛИЦА МУШКОГ ПОЛА, РОЂЕНА 2003. ГОД. И СТАРИЈИХ ГОДИШТА КОЈА НИСУ УВЕДЕНА У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ, ДА СЕ ЈАВЕ У

ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ

ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ НОВИ САД

КМО ЗА ОПШТИНУ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

ул. ТРГ БРАНКА РАДИЧЕВИЋА бр. 1

РАДИ УВОЂЕЊА У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ

УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ ВРШИЋЕ СЕ

СВАКЕ СРЕДЕ У ВРЕМЕНУ ОД 09,00  ДО  15,00 часова

У ПЕРИОДУ од  18.01.2021.  до  28.02.2021. године

  • РЕГРУТ КОЈИ СЕ УВОДИ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ ТРЕБА ДА ПОНЕСЕ ЛИЧНУ КАРТУ.
  • УКОЛИКО НЕ ПОСЕДУЈЕ ЛИЧНУ КАРТУ, НА УВИД ПОНЕТИ ДРУГУ ЈАВНУ ИСПРАВУ ИЗ КОЈЕ СЕ МОЖЕ УТВРДИТИ ИДЕНТИТЕТ, А У ИНОСТРАНСТВУ – ВАЖЕЋУ ПУТНУ ИСПРАВУ.
  • РЕГРУТИ КОЈИ БОРАВЕ У ИНОСТРАНСТВУ ДУЖНИ СУ ДА СЕ, РАДИ УВОЂЕЊА У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ ЈАВЕ НАДЛЕЖНОМ ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНОМ ПРЕДСТАВНИШТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.
  • ДЕТАЉНИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О УВОЂЕЊУ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ ПОТРАЖИТЕ НА САЈТУ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ ГДЕ МОЖЕТЕ И ПРЕУЗЕТИ УПИТНИК ЗА УВОЂЕЊЕ РЕГРУТА У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ (Образац Воб-0) И ПРИЈАВУ ПОДАТАКА О РЕГРУТУ-ВОЈНОМ ОБВЕЗНИКУ (Образац Пријава ДКП).

ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ НОВИ САД

Verified by MonsterInsights