недеља, јун 23, 2024
ВестиОпштина

ОДРЖАНА 15. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

На јучерашњој седници Скупштине општине, одборници су донели одлуку о изменама и допунама Плана детаљне регулације простора, намењеног пословном центру, пословању и породичном становању на Ћушилову у Сремским Карловцима.Одлука је изгласана једногласно.

Основни циљ израде Измена и допуна Плана детаљне регулације простора намењеног пословном центру, пословању и породичном становању на Ћушилову у Сремским Карловцима, је преиспитивање планских решења у делу који се односи на правила уређења и грађења за „Комплекс намењен садржајима туризма, угоститељства и виноградарства“, као и преиспитивање потребе обавезне израде урбанистичког пројекта.

Спровођењем инвестиције у развој винарства и подизањем нових засада винограда, појачаће се и винска понуда Сремских Карловаца.

То ће за Локалну самоуправу у будућности значити стварање нових и бољих услова за привлачење инвеститора, а самим тим стабилан економски раст и развој, могућност запошљавања.

Иницијативу за израду измена и допуна Плана је покренуло је „MEK TRADE SERVICE“ д.о.о. Нови Сад, услед указане потребе за стварањем савремених садржаја у оквиру постојеће намене, тачније савремену винарију са пратећим садржајима у виду дегустационе сале, винске продавнице, смештајних јединица високе категорије, сауна и слично.

Verified by MonsterInsights