четвртак, мај 30, 2024
ВестиОпштинаПокрајина 2023

Обезбеђен новац за пројектовање пута од Карловаца до Стражилова

Покрајинска влада издвојила је почетком септембра осам милиона динара за израду пројектно-техничке документације за реконструкцију и проширење пута, изградњу бициклистичке и пешачке стазе, водоводне мреже и јавне расвете од Сремских Карловаца до Стражилова, чиме би после дуже времена требало да тај дугоочекивани и жељени пројекат коначно крене с мртве тачке.

Руководилац Одељења за просторно планирање, урбанизам и имовинско-правне послове у карловачкој општини Небојша Мркић каже да су Планом детаљне регулације саобраћајнице Сремски Карловци – Стражилово, донетим 2011. године, дефинисани услови за претварање садашњег локалног пута, од окретнице на Белилу до улаза у излетиште, у квалитетну саобраћајницу, са пешачком и бициклистичком стазом и јавном расветом. Поврх тога истодобно се тим документом планира и изградња водоводне мреже, која је комплекснији подухват од самог пута.

– Општина је била у обавези у пертходном периоду да спроведе поступак експропријације, али из разних разлога готово ништа није предузето – каже Мркић. – Тај посао је сада у току. Власници се позивају на разговоре, процењене су вредности делова парцела који треба да уђу у састав будуће парцеле пута и практично сада решавамо питање откупа. Реално је очекивати да ће за кратко време тај поступак бити завршен.

Садашњи пут до Стражилова, дуг око 3,5 километра а широк у просеку 4,5 метра, не само да не задовољава услове за нормално одвијање двосмерног саобраћаја до излетишта, него је и у доста лошем стању

Мркић напомиње да је својевремено општина добила од Покрајинске владе четири милиона динара за пројектовање и да је ово додатна сума јер се процењује да је потребно 12 милиона. Да ли је тако, знаће се када се распише јавна набавка. Додаје да је немогуће проценити вредност читаве инвестиције док се не уради пројекат. Водовод, наводи он, с обзиром на дужину трасе, мора имати неколико бустер станица. У питању је специфична инвестиција, која ће захтевати прикључак на водорезервоар на Черату. То се може урадити једино тако што ће траса водовода ићи поред вртића и дуж саобраћајнице која тек треба у будућности да буде изграђена.

– Став руководства општине је да је пут до Стражилова један од приоритета када је реч о инфраструктури. Један део пута је у надлежности општине, за други који се простире по територији националног парка надлежан је Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Ми смо спремни да реагујемо чим добијемо пројекат – напомиње Мркић. Садашњи пут до Стражилова, дуг око 3,5 километра, а широк у просеку 4,5 метра, не само да не задовољава услове за нормално одвијање двосмерног саобраћаја до излетишта, него је и у доста лошем стању. Осим тога, велики број пешака и бициклиста захтева изградњу стаза који ће омогућити њихово безбедно кретање до Стражилова. Траса планиране саобраћајнице прати путању садашњег пута.

Планом детаљне регулације предвиђа се проширење коловоза на шест метара. Зелена разделна површина са десне стране од два метра представљаће заштитну траку којом се физички раздваја саобраћај моторних возила од немоторизованог. На њој је могућа садња дрвореда и ниског жбунастог растиња те објеката намењених јавном оглашавању и информисању, под условом да не ометају прегледност раскрсница саобраћајнице и околних путева.

Бициклистичка стаза широка 2,2 метра и пешачка од два метра простираће се уз разделну зелену површину. На делу пута преко Стражиловачког потока те две стазе спојиће се у пешачко-бициклистичку као и на деоници која пролази кроз део Стражилова који је под режимом заштите првог степена, где се уводи едукативна стаза.

текст: Зорица Милосављевић // фото: Ђорђе Радивојевић

Verified by MonsterInsights