четвртак, мај 30, 2024
ВестиОпштина

Нацрт измена Просторног плана Карловаца поново на јавном увиду

Јавни увид у Нацрт измена и допуна Просторног плана општине Сремски Карловци које се односе на локалитет циглане и у извештај о стратешкој процени утицаја измена на животну средину, биће одржан од 6. октобра до 4. новембра.

Текстуални и графички део нацрта биће изложен у аналогном облику у згради општине, Трг Бранка Радичевића 1, у Одељењу за просторно планирање, урбанизам и имовинско-правне послове, радним данима од 8 до 14 сати. У дигиталном облику материјал ће пак бити доступан на интернет страници општине sremskikarlovci.rs (документа-урбанизам-јавни увид). Примедбе у писаној форми могуће је доставити у току трајања увида Одељењу за просторно планирање, урбанизам и имовинско-правне послове преко општинске писарнице у згради Магистрата или путем мејл адресе urbanizam@sremski-karlovci.org.rs уз захтев за потврду пријема мејла закључно са 4. новембром.

Јавна презентација нацрта ће бити 19. октобра у 12 сати у великој сали општине, док ће јавна седица Комисије за планове бити одржана 21. новембра у подне на истом месту. Јавној седници комисије за планове могу присуствовати подносиоци примеди и образложити их. 

Ово је други пут да се нацрт измена Просторног плана које се односе на подручје циглане ставља на јавни увид. Због бројних примедби најпре је био продужен рок за њихову обраду, а потом су надлежни донели одлуку да се поступак врати на почетак и уради нови нацрт.

текст: Зорица Милосављевић

Verified by MonsterInsights