недеља, април 14, 2024
Вести

Могуће постављање угоститељских објеката на води у Карловцима

Одборници Скупштине општине Сремски Карловци састаће се 11. пут у новом сазиву у четвртак, 29. јула и разматраће свега три тачке дневног реда.

Пред њима ће се наћи извештај о трошењу буџетксих пара у првој половини ове године, као и предлози двеју врло значајних одлука о којима се дуго говори у месту. Прва се односи на постављање плутајућих објеката на делу обале и водног простора на територији општине, а друго су измене Плана генералне регулације Сремских Карловаца у делу Черата где се планира градња луксузног хотела.

Одлуком о постављању плутајућих објеката, која доноси низ новина,  одређују се делови обале и водног простора Дунава на територији општине на којима се они могу поставити, услови за то, као и за  њихово уклањање,те  обавезе власника и надзор.

Ако одлука буде прихваћена, убудуће ће се на обали Дунава у Карловцима моћи постављати угоститељски објекти на води, сплав – кућице, понтон – плутајући објекат за укрцавање и искрцавање путника (регистрован за прихват путника у линијској и ванлинијској пловидби) и понтон за потребе привезишта за чамце.

Делови обале и водног простора на којим се то може радити одређују се Планом у складу са законом којим се уређује пловидба и луке и важећом планском и урбанистичком документацијом. Тај план доноси Скупштина општине Сремски Карловци за период од 10 година.

На  Одлуку и План претходно се прибавља сагласност Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине”.

Давање у закуп водног земљишта за постављање плутајућих објеката, како пише у предлогу одлуке, обавља се у поступку јавног оглашавања, а надлежни орган локалне самоуправе по службеној дужности доставља јавном водопривредном предузећу информацију о локацији која садржи податке о могућностима и ограничењима постављања у оквиру зона утврђених Планом, а за потребе покретања поступка давања у закуп водног земљишта у јавној својини оглашавањем.

текст и фото: Зорица Милосављевић

Verified by MonsterInsights