понедељак, април 22, 2024
ВестиОпштина

Конкурс за суфинансирање превоза средњошколаца

Општина Сремски Карловци финансираће и у школској 2023/24. години део трошкова превоза средњошколаца са своје територије до школа изван места становања, а они треба да се пријаве најкасније до 29. августа на конкурс који је Општинска управа расписала. Право не тај вид помоћи и подршке локалне самоуправе имају сви ђаци са пребивалиштем на територији Сремских Карловаца без обзира где се школа налази, ученици Школе за основно и средње образовање „Милан Петровић“ (ШОСО) те ђаци Школе за основно образовање и васпитање одраслих „Свети Сава“ у Новом Саду.

Приликом пријаве ђаци треба да доставе од докумената доказ о свом пребивалишту, а то је потврда или очитана лична карта, потврду о редовном школовању, налаз Интерресорне комисије за ученике ШОСО „Милан Петровић“ и доказ о школовању за ученике школе „Свети Сава“.

Уколико ђак потиче из породице са троје и више деце, потребно је доставити потврде о редовном школовању и фотокопије извода из матичне књиге рођених за сву децу.

Ако подносилац пријаве не достави доказ о пребивалишту и извод из матичне књиге рођених за децу, Општинска управа ће их набавити по службеној дужности.

Општина ће за ученике средњих школа и Школе „Свети Сава“ сносити 25 одсто износа месечне карте. За ђаке ШОСО „Милан Петровић“ као и њихове пратиоце превоз ће бити бесплатан јер ће локална самоуправа у потпуности финансирати њихове месечне претплатне карте. Општина ће плаћати пуну цену карте за треће дете у породици са троје и више деце или студената под условом да су сви редовни ђаци или студенти и да због школовања путују у средње школе и на факултете.

Захтеве за овај вид помоћи са документацијом треба предати непосредно Општинској управи, у писарници Магистрата (канцеларија бр. 2) или поштом на адресу: Општинска управа Општине Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1, 21205 Сремски Карловци.


Обрасци захтева се могу преузети у пријемној канцеларији или на званичној интернет страници општине сремскикарловци.рс. За додатне информације се треба обратити Одељењу за друштвене делатности (канцеларије 22, 23 и 24 или на бројеве телефона 021/685-3007, 021/685-3002 и 021/685-3015.

текст: Зорица Милосављевић

Verified by MonsterInsights