четвртак, јул 18, 2024
ВестиСпорт

Конкурс за расподелу три милиона динара спортским организацијама у Карловцима

Конкурс за за финансирање и суфинансирање годишњих програма спортских организација у Сремским Карловцима у 2021. години је у току, а представници клубова треба да се пријаве до 30. марта.

Право учешћа имају организације у области спорта чије је седиште на подручју општине. Овлашћени предлагач  програма за спортске организације јесте Спортски савез општине Сремски Карловци. 

Комплетна конкурсна документација се може преузети на писарници Општинске  управе, Спортског савеза  и званичном сајту општине sremskikarlovci.rs. Образац предлога програма и документација која се доставља морају бити у потпуности попуњени и достављени у запечаћеној коверти или пакету, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, препорученом поштом, куриром, или лично, на адресу општине Сремски Карловци.

На коверти треба да пише: Општинска управа Општине Сремски Карловци, Комисија за оцену годишњих и посебних програма у области спорта у општини Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића број 1, са назнаком „За Јавни позив за финансирање и суфинансирање годишњих програма из области спорта у општини Сремски Карловци за 2021. годину – не отварати”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и оне упућене факсом или електронском поштом неће се разматрати. Све додатне информације се могу добити у просторији Спортског савеза или Одељењу за друштвене делатности Општинске управе, канцеларија 24, или телефонским путем на бројеве 060/5279450 (Анђелко Поповић), 021/685-3015 и 064/8249096 (Олга Трифковић Туцаков) од 8 до 14 часова као и на имејл: ttucakov.olga@gmail.com.

При одобравању програма којим се остварује општи интерес у области спорта, приоритет имају они који су структурне и развојне природе, а између програма организовања, односно учешћа на спортским приредбама, предност имају програми који се односе на приредбе вишег ранга.

Програми се финансирају, у целини или делимично и у висини и под условима који обезбеђују да се уз најмањи утрошак новца из буyета локалне самоуправе постигну намеравани резултати. Финансирају се једнократно или у ратама, у зависности од временског периода за реализацију. У буџету општине за спорт издвојено је три милиона динара.

текст: Зорица Милосављевић // фото: Ђорђе Радивојевић

Verified by MonsterInsights