четвртак, јул 18, 2024
ВестиОпштина

Донет правилник о суфинансирању мера енергетске санације кућа и станова у Сремским Карловцима

Према Правилнику о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова, који је донело Општинско веће у Сремским Карловцима 10. јуна, грађани ове сремске вароши моћи ће да конкуришу за доделу бесповратног новца у случају да хоће да унапреде термоизолацију, термотехничке инсталације и уграде соларне колекторе за припрему топле воде у своје домове, али и уколико желе да монтирају соларне панеле за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапреде термотехнички систем путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте.

Локална самоуправа за суфинансирање унапређења енергетске ефикасности домаћинстава на својој територији располаже са три милиона динара, од чега је пола добила од Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности, а пола сама обезбедила. 

Директни корисници пара, по овом Правилнику, за реализацију мера енергетске санације су привредузећа која су дужна да корисницима испоруче материјале и опрему одговарајућег квалитета и уграде их у складу са одредбама уговора у договореним роковима, док су крајњи корисници домаћинства.

Одлуку о томе ко ће добити новац доноси Општинско веће  на предлог Комисије за реализацију мера енергетске санације, коју оно треба да формира, а чија обавеза је да спроведе читав пројекат до краја. 

Грађани могу да рачунају на највише 50 одсто од вредности инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а моћи ће да се пријаве за замену спољних прозора и врата и других елемената термичког омотача за породичне куће и станове, као и за постављање и набавку материјала за изолацију зидова, таваница изнад отворених пролаза, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће, те за  постављање и набавку материјала за термичку изолацију испод кровног покривача за породичне куће.

 Општина ће суфинансирати и набавку и инсталацију котлова на природни гас или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејача простора, или замену постојећег грејача  (котао или пећ) ефикаснијим.  У обзир за суфинансирање долази и замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела – радијатора и пратећег прибора за породичне куће и станове.

Суфинансираће се набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система, те набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће. 

Правилник детаљно описује услове под којим грађани могу да конкуришу, критеријуме за бодовање пројеката енергетске санације, као и износе с којим могу да рачунају. Утврђено је и да Комисија расписује конкурс за понуђаче роба и услуга и бира коме ће поверити тај посао, као и јавни позив за грађане и стамбене зајенице и утврђује листу крајњих корисника на основу критеријума, прати  реализацију и подноси ивештај. 

Грађани се могу упознати са условима и критеријумима за конкурисање у Службеном листу општине 20/2022, на званичној интернет презентацији локалне самоуправе sremskikarlovci.rs.

извор: дневник.рс

Verified by MonsterInsights