среда, јун 26, 2024
ВестиОпштина

Пристан у Карловцима до краја године у функцији

Изградња међународног туристичког пистана, о којем се у Сремским Карловцима прича од 2015. године, када је за то Министарство трговине, туризма и телекомуникација доделило карловачкој општини 23 милиона динара, могла би се ускоро покренути с мртве тачке на коју је стала ове године.

Како сазнајемо у Одељењу за локални економски развој, привреду, инвестиције и грађевинско земљиште, у изради је одлука о постављању плутајућих објеката, чији саставни део је и ситуациони план, на које сагласност треба да дају Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и ЈП „Воде Војводине” да би се могло приступити расписивању конкурса за извођача радова и самој реализацији.

По речима руководиоца поменутог одељења Бригите Димитријевић, будући да је због изградње железнице стављен ван снаге План детаљне регулације који дефинише део приобаља на којем се предвиђа пристаниште, прибегло се другој варијанти да би постојало правно утемељење за последњи корак, а то је постављање шипова, приступног моста и платформе за укрцавање и искрцавање путника.

– Закон о пловидби и лукама у члану 38 предвиђа да се плутајући објекти могу остављати с шиповима и ми користимо ту могућност – објашњава Бригита Димитријевић. – Уколико добијемо сагласност Министарства грађевинарства и „Вода Војводине”, ЈКП „Белило”, које је у претходном периоду проглашено за оператера, треба да распише јавну набавку.

Бригита Димитријевић подсећа на то да су Сремски Карловци 2015. добили 23 милиона од државе за градњу пристаништа и да је тај посао уговорен с предузећем ПИМ по систему „кључ у руке”, али након геомеханичких испитивања одабрани извођач је установио да због специфичности карловачке обале, одобрена сума не би била довољна за реализацију. Уговор с тим предузећем је раскинут следеће године, а новац усмерен на градњу понтона.


Понтон спремно чека

Понтон, дуг 41,8 метар и широк 7,35, опремљен је најмодернијом опремом какву такав пловни објекат треба да поседује. У октобру прошле године допремљен је на територију карловачке општине, али не на место стопедесетак метара низводно од седишта Удружења спортских риболоваца, или на 1.244,5 км десне обале Дунава где би требало да буде међународно путничко пристаниште. Смештен је у близини постројења „Нафтахема“, где већ годину чека на тренутак када ће служити за оно чему је намењен.


У међувремену су саграђени и приступна саобраћајница и паркиралиште за аутобусе и аутомобиле на обали Дунава, у близни будућег плутајућег објекта за укрцавање и искрцавање путника, што је један од услова за прихват туриста с бродова.

Бригита Димитријевић напомиње да је у општем интересу да се све  што пре  приведе крају да би бар путници из домаћег речног саобраћаја могли на тај начин да долазе у Карловце.

текст: Зорица Милосављевић // фото: Ђорђе Радивојевић

Verified by MonsterInsights