понедељак, јун 24, 2024
ВестиОпштина

Почиње израда Плана развоја Сремских Карловаца

Сремски Карловци добиће план развоја у наредних седам година. Председник општине Сремски Карловци, Александар Саша Стојкечић, потписао је данас са представницима Републичког секретеријата за јавне политике „Споразум о пословној сарадњи за подршку за израду нацрта Плана развоја општине Сремски Карловци“.

План развоја општине представља документ развојног планирања највишег реда, доноси се на период од најмање 7 година. Циљ израде Плана је стварање визије одрживог развоја општине Сремски Карловци и дефинисање приоритетних циљева развоја и одговарајућих мера, заснованих на унапређењу свеобухватног квалитета живота грађана, подстицању убрзаног економског развоја, планском и рационалном коришћењу природних ресурса, обезбеђењу социјалног напретка и смањењу сиромаштва, пружању квалитетне здравствене заштите и образовања, унапређењу културе, поштовању људских и мањинских права и обезбеђењу једнаких могућности за све грађане општине.

Приликом израде Плана развоја општина ће водити рачуна о његовој усклађености са планским документима на републичком нивоу и усклађености Плана развоја са просторним и урбанистичким планом, као и планом генералне регулације на својој територији.

Осим Стојкечића, делегацију Општине Сремски Карловци на овом састанку чинили су начелница Општинске управе Наташа Свирчев, чланица Општинског већа за привреду и финансије Ђурђица Шнур, Помоћник председника општине Марина Јанковић и службеник карловачке Општине Стефан Гнип.

Verified by MonsterInsights