Брзински дисплеји на деоници државног пута II А реда број 100 у Сремским Карловцима

У току јула постављена су 4 брзинска дисплеја на местима која су по анализама била најугроженија услед непоштовања ограничења брзине

Read more