За сређивање фасаде куће оснивача Карловачке гимназије и куће у којој је живео Вук Караџић 32,5 милиона динара

Општина Сремски Карловци почиње уређење историјског језгра града. Потписани су први уговори с Покрајинским секретаријатом за културу о преносу 32,5 милиона динара за уређење две зграде у центру. На рачун општине пребачено је 14 милиона за санацију и конзервацију фасаде куће породице Симеоновић Чокић на Тргу Бранка Радичевића 3, у којој су боравили Вук Стефановић Караџић, Светозар Милетић, Јован Јовановић Змај, Урош Предић и друге значајне личности српске историје, као и 18,5 милиона за санацију крова и фасаде куће Димитрија Анастасијевића Сабова, једног од оснивача Карловачке гимназије, у Митрополита Стратмимировића 18.

Уговоре су потписали покрајинска секретарка за културу Драгана Милошевић и председник општине Сремски Карловци Александар Саша Стојкечић.

– Градско језгро Сремских Карловаца представља једну од најзначајнијих културно-историјских целина у Србији. Сремски Карловци су духовни и културни центар Србије. Четири века били су срце српског војводства. Место где је обновљена култура и баштина из далеке прошлости српског краљевства. Карловци су постали и задуго били средиште Српске православне цркве и образовни центар. Овде су школе учили знаменити људи, од Вука Стефановића Караџића до Бранка Радичевића. Овде, код нас је записана истина о личностима и догађајима који су обликовали и стварали историју Србије и Европе. Наша је дужност да сачувамо историјско наслеђе српског народа. Сремски Карловци су мала општина, и велики инвестиоциони захвати нису могући без подршке Покрајинске владе. Ове две фасаде су само почетак. У наредном периоду очекују нас нови уговори – рекао је председник општине Сремски Карловци Александар Стојкечић поводом потписивања уговора о преносу 32,5 милиона динара.

Ускоро ће бити покренути поступци јавних набавки за избор извођача. А у склопу уређења центра Сремских Карловаца планирано је да се уреди 20 објеката.

Због свог културно-историјског значаја Сремски Карловци су део пројекта „Нови Сад Европска престоница културе.“