Ускоро бициклистичка стаза од Новог Сада до Старе Пазове

НОВИ САД – Завод за урбанизам Војводине објавио је нацрт Просторног плана подручја посебне намене државног пута (IIа, бр. 100) за потребе реконструкције и модернизације пута и изградње бициклистичке стазе на деоници Нови Сад – Стара Пазова.

Дужина бициклистичке стазе уз државни пут 100 је 49,6 km, од чега су 42,4 km стазе, а 7,2 km траке на коловозу.

Бициклистичка стаза ће, како је предвиђено, ићи до границе са административним подручјем Града Београда.

Просторним плана обухваћени су делови катастарских општина:

Петроварадин (Нови Сад), Сремски Карловци, Чортановци, Бешка, Марадик и Инђија, Голубинци, Стара Пазова и Нова Пазова.

Укупна површина обухвата плана је око 335,55 хектара.

извор: ТАНЈУГ / РТВ