Расписан конкурс за студентске стипендије

Комисија за доделу стипендија Општине Сремски Карловци, расписала је „КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ“  студентима са територије наше општине. У прилогу можете прочитати комплетан текст конкурса као и скинути „пријаву за конкурс“ и „изјаву“.

На основу члана 5. Одлуке о стипендирању студената („Сл. лист Општине Сремски Карловци“, број: 17/2015), Комисија за доделу стипендија студентима, расписује

 

К О Н К У Р С

 

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА

У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ

 

Расписује се конкурс за доделу стипендија студентима.

Право на стипендију могу остварити редовни студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија и Аутономна Покрајина Војводина (у даљем тексту: студенти), под следећим условима:

 

 1. Да су уписали једну од година основних или дипломских академских студија од друге до последње;
 2. Да студирају на терет буџета;
 3. Да током студија имају просечну оцену најмање 9,00;
 4. Да током студија нису обнављали ни једну годину;
 5. Да су положили испите из претходних година;
 6. Да имају пребивалиште на територији Општине Сремски Карловци најмање три године.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 

 1. Пријава (кликнути на „Пријава“ за преузимање)
 2. Уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија са степеном студија;
 3. Уверење да студира на терет буџета;
 4. Уверење о висини просечне оцене током студија и да су положени сви испити из претходне године са бројем ЕСПБ;
 5. Уверење да током студија није обнављао годину;
 6. Фотокопија индекса;
 7. Доказ о пребивалишту;
 8. Изјава подносиоца пријаве оверена у општини или суду, да није корисник стипендије по Закону о ученичком и студентском стандарду, односно уколико постане корисник исте, да ће се одрећи стипендије на коју оствари право по Одлуци о стипендирању студената Општине Сремски Карловци. (кликнути на „Изјава“ за преузимање)

 

Студенту се одобрава исплата стипендије почев од 01. децембра 2016. године до 30. новембра 2017. године. Стипендија се не исплаћује за месеце јули и август. Одлуку о висини и броју стипендија за академску 2016/2017. годину доноси Општинско веће Општине Сремски Карловци на основу Одлуке о буџету.

Корисник губи право на стипендију у случају: нетачно приказаних података, промене пребивалишта, уколико напусти редовно школовање и у другим случајевима утврђеним законом.

Рок за пријављивање на конкурс је од 01.11. до 16.11.2016. године.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве на конкурс се достављају на адресу:

 

Општина Сремски Карловци, 21205 Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1,

са напоменом: „Пријава на конкурс за доделу стипендија студентима“.

Пријаве на конкурс доставити у затвореној коверти.

 

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА