Радиће се водовод и атмосферска канализација на Калварији

Локална самоуправа расписала је конкурс за пројектовање реконструкције водоводне мреже у Матошевој улици, као и за израду пројектно-техничке документације за изградњу атмосферске каналиције у зони „Калварија“ у Сремским Карловцима, у коју спадају Матошева, Улица Андреја Волног, Карловачког мира и Светозара Марковића.

Понуде се примају до 29. јула.Пред пројектантима је задатак да у Матошевој улици, коју карактеришу велики попречни падови терена и која се налази у оквиру границе зоне заштите просторно културно-историјске целине „Градско језгро Сремских Карловаца“

испројектују реконструкцију водоводне мреже у дужини од 740 метара. Будући да су цеви азбестне обавеза им је да предвиде замену новим и обухвате све кућне прикључке. Реконструкција коловоза и пешачких стаза са изналажењем квалитетних и економичних решења, као и полагање нивелете коловоза према услову одводњавања свих површина и услова максималног уклапања колских улаза је предмет посебног пројекта.

Када је реч о пројектовању издградње атмосферске канализације у Калварији, пројектом треба обухватити мрежу, која би прихватила сву воду из Матошеве и других улица у тој зони, као и воду из прикључних улица које гравитирају ка Калварији, са одвођењем воде до постојеће мреже и Дунаву. Дужина канализације коју је потребно изградити је  1.700 метара.

У конкурсној дикументацији се наводи се пројектом треба предвидети фазну изградњу. Реконструкција коловоза и пешачких стаза као и у претходном случају је предмет посебног пројекта.

извор: дневник.рс  // текст: Зорица Милосављевић  // фото: Ђорђе Радивојевић  З. М.