ПОВРАТАК ЛИНИЈЕ 62 НА РЕДОВНУ ТРАСУ И ОКРЕТНИЦУ (СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ) ДУДАРА

У складу са решењем Oпштинске управе Општине Сремски Карловци, Одељења за комунално стамбене послове и заштиту животне средине (број:I344-20/18-IX) престаје са важењем измена трасе аутобуске линије број 62 након радова на реконструкцији саобраћајнице у улици Карловачких ђака до окретнице аутобуса на Дудари у Сремским Карловцима.

Измењен  режим саобраћаја на линијама 62 престаје да важи од 06.децембра 2018.године.