Покрајина регресира превоз за близу 2000 студената

За регресирање превоза студената у међуградском, односно, међумесном саобраћају на територији АП Војводине у 2019. години, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност обезбедио је 20 милиона динара. Средства за регресирање превоза намењена су за буџетске студенте, за студенте који нису корисници услуга смештаја и исхране у студентским центрима и који не користе стипендије и кредите.

На основу Јавног конкурса, право на ова средства остварило је 28 локалних самоуправа, а њиховим представницима је данас, покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић уручио уговоре и решења о додели новчаних средстава.

Међу локалним самоуправама које су оствариле право на ова средства је и општина Сремски Карловци, која је добила средства у износу  од 389.286,00 динара.