Покрајина одобрила средства Општини за реконструкцију Браће Анђелић

Уговором о преносу новчаних средстава, који су претходних дана потписали директор Управе за капитална улагања АПВ Недељко Ковачевић и председник Општине Сремски Карловци Александар Саша Стојкечић, започело је највеће финансијско улагање Покрајинске владе у Сремске Карловце до сада – реконструкција Улице браће Анђелић. За те радове, из покрајинског буџета, Општини ће, у наредном периоду, бити уплаћено 200 милиона динара.

Уговор је сачињен на основу Закључка Покрајинске владе од 22. септембра ове године, док су средства за његову реализацију испланирана скупштинском одлуком о ребалансу буџета АП Војводине.

фото: Зорица Милосављевић

Предстојећи радови, чији се почетак очекује за нешто више од месец дана, обухватиће део Улице браће Анђелић, од раскрснице с Улицом патријарха Рајачића до раскрснице с Улицом карловачких ђака, у дужини од 845 метара.

Реч је о захтевном пројекту, који подразумева више фаза извођења радова, током којих ће бити изграђена: водоводна мрежа дужине 790 метара; атмосферска канализација подељена у два слива, према улицама Јована Гроса и Николе Тесле, укупне дужине 740 метара; електроенергетска инсталација, односно јавно осветљење; шест потпорних зидова, ради стабилизације насипа, услед велике денивелације у односу на околни терен, укупне дужине 130 метара; коловоз ширине 5,5 метара, како би кроз улицу могли да пролазе и аутобуси; тротоари различите ширине, у зависности од тога колико то простор буде дозвољавао.

фото: Зорица Милосављевић

Пројектну документацију израдио је 2019. године „АГ-УНС Архитектонско-грађевински институт“ из Новог Сада.

Реконструкција Улице браће Анђелић, која се налази у зони заштите културно-историјске целине Сремских Карловаца, од изузетне је важности за несметано функционисање друмског саобраћаја у насељу, нарочито када се, како је планирано,  Партерним уређењем центра затвори за возила део Улице патријарха Рајачића, од Трга Бранка Радичевића до Поштанске улице, и претвори у пешачку зону. Тиме ће се цео саобраћај, који се сада одвија Улицом патријарха Рајачића, преусмерити на Улицу браће Анђелић, како би се сачувао постојећи путни правац од државног пута Београд-Нови Сад до Дударе кроз Петроварадинску улицу.

Према Уговору, рок за завршетак радова је 1. јун 2022. године.