Почели радови на решавању проблема одвођења атмсферских вода

У току су радови на делу централног градског трга и улицама Јована Гроса, Карловачких ђака и Митрополита Стратимировића.

Реч је о радовима на одвођењу атмосферске воде са са трга, за шта је локална самоуправа добила 8,4 милиона динара.
У плану је да се решетке за атмосферску канализацију у улицама Јована Гроса и Карловачких ђака реконструишу и повећа њихов број, те да се нови цевовод, уместо кроз двориште Карловачке гимназије, постави дуж Стратимировићеве улуце до Стражиловског потока.

Вредност ових радова је 10,5 милиона динара, од чега Управа за капитална улагања АПВ финансира 80 одсто, а општина остатак.