Креће обнова Сремских Карловаца из буџетског фонда АПВ

Партерно уређење и санација десет фасада на централном градском тргу први су пројекти које општина Сремски Карловци има у плану да реализује новцем из новоформираног буџетског фонда АП Војводине за обнову кулурно-историјског наслеђа и развој Сремских Карловаца.

Како је за „Дневник” рекао председник карловачке општине Ненад Миленковић, израда идејног пројекта партерног уређења дела центра Сремских Карловаца, предмер и предрачун за његову реализацију су у току. Паралелно се припрема и пројектно-техничка документација за реконструкцију фасада десет објеката, и по плану, пројектовање би требало да буде завршено до краја године да би у јануару пројекти могли бити предати Фонду. Приликом избора фасада за санацију, Миленковић наглашава да ће бити примењена два критеријума.

Партерно уређење и десет фасада у центру први потези

– Два су кључна критеријума за избор – каже Ненад Миленковић. – Први је значај објекта, а потом и његово стање, односно степен угрожености, који ће бити одређиван уз сагласност и мишљење надлежног Завода за заштиту споменика културе и Покрајинске владе. Међу њима биће и фасаде објеката који су у приватном власништву. У том случају ићи ћемо на проглашење јавног интереса јер је то најсигурнији пут да у што краћем року завршимо посао. Рачунамо да се може десити да неко не жели да му се обнови фасада, али уз поштовање сваког суграђанина понаособ, да не бисмо дошли у такву ситуацију да не можемо да радимо, прибећи ћемо проглашењу јавног интереса.

Кључна година за обнову културног наслеђа је 2021, када ће Нови Сад носити титулу Европске пресонице културе, у чему Сремски Карловци имају посебно место и улогу (Ненад Миленковић)

Миленковић напомиње да из обнове неће бити изузети објекти у власништву Српске православне цркве, напротив, како каже, црквена здања и више него равноправно биће укључена у тај подухват. Као пример објеката којима је неопходна обнова он наводи Патријаршијски двор и Саборну цркву.

– Кључна година за тај посао је 2021, када ће Нови Сад носити титулу Европске престонице културе, у чему Сремски Карловци имају посебно место и улогу – истиче Миленковић, и додаје да је то улагање у обнову Сремских Карловаца третман какав они заслужују, и почетак реализације буџетског фонда АП Војводине, који је основан 15. маја на свечаној седници Покрајинске владе у Сремским Карловцима приликом обележавања 170. годишњице Мајске скпштине.


Нови садржаји на старом тргу

Израда идејног пројекта партерног уређења центра Сремских Карловаца поверено је Студију „Д‘арт” из Новог Сада, који је своје идејно решење превасходно засновао на очувању постојећих садржаја и објеката који граде идентитет простора. Полазећи од тога као полазне тачке, стручњаци из те пројектантске куће даље су визуелно-естетски обликовали простор, тако што су проширили пешачку зону, реорганизовали саобраћај, предвидели формирање новог трга у продужетку Трга патријарха Бранковића и пјацете на почетку Поштанске улице, преуређење садашњих парковских и формирање нових зелених површина, те увођење новог мобилијара и садржаја на јавним површинама.

Партерно уређење ће се, због сложености посла, одвијати кроз неколико фаза, а процењена вредност целокупног посла је 465 милиона динара, без ПДВ-а.


Образлажући разлоге за формирање тог буџетског фонда, председник Покрајинске владе Игор Мировић је том приликом рекао да ће уз измену Закона о обнови културно-историјског наслеђа и подстицању развоја Сремских Карловаца, то бити додатни импулс  за ревитализацију тог места, веома важног не само за нашу историју већ и за наш живот и будућност, пре свега грађана који ту живе. Мировић је тада изразио наду да ће се већ после ребаланса покрајинског буџета обезбедити значајна сума за обнову Карловаца.

– Уколико до краја године Народна скупштина донесе измене или нови Закон о Сремским Карловцима, надамо се од јануара и значајној суми у републичком буџету за Карловце – рекао је тада Мировић. – То ће омогућити да с пројектима које припремамо месецима почнемо обнову и начинимо значајне кораке, достојне њиховог значаја, не само у делу заштите него и развоја, пре свега у области туризма.

 

извор: дневник.рс  // текст: Зорица Милосављевић // фото: Ђорђе Радивојевић