ИНФОРМАЦИЈА ЗА ГРАЂАНЕ – Афричка куга свиња

Афричка куга свиња (АКС) је вирусно, контагиозно, хеморагично обољење домаћих и дивљих свиња свих раса и узраста, чланова фамилије Suidae. Узрочник болести је ДНК вирус из рода Asfivirus, једини члан у оквиру фамилије Asfarviridae.

Обољење  је декадама уназад ензоотски присутно у већини држава суб-сахарске Африке. Све до 2007. године, у Европи је обољења било присутно само на  Сардинији. Сматра се да је 2007.године вирус АКС пренесен путем бродова из источне Африке у црноморску луку у Грузији, где се успешно проширио у популацији свиња, у првом реду применом контаминисаних отпадака из људског ланца исхране у исхрани свиња (помије, одбачени остаци хране са бродова).

Сходно препорукама Европске комисије, али и републичке Управе за ветерину, превентивне мере против афричке куге свиња подижу се на највиши ниво. На подручју јужнобачког окрига формиран је регионални центар за превенцију те заразне болести која се појавила у појединим европским земљама, а у Кини готово уништила свињарство.

Стога, још једном подсећамо на најважније екстерне биосигурносне мере у свињарској производњи:

  1. Поред поседовања законом РС обавезног Уверења о здравственом стању животиња, веома је важно и познавање здравственог статуса фарме односно запата свиња у целини, са које се купују нове јединке.
  2. Ограничити на најмањи, крајње неопходни минимални ниво, посете трећих лица фарми свиња.
  3. Са сваким транспортом животиња и/или материјала, сточне хране поступати крајње опрезно:
  • камиони, превозна средства којима се врши одношење лешева угинулих јединки не треба да улазе у круг фарме;
  • камиони, превозна средства којима се одвозе товљеници на кланицу не треба да улазе у круг фарме. Возачи морају показати потврду о обављеној дезинфекцији возила.