Филијала Пореске се одселила, ради писарница

Као што су и најавили из Пореске управе Републике Србије, од 1. јула у Сремским Карловцима грађанима је на располагању писарница за подношење захтева из надлежности ове службе.

За пореску контролу, наплату јавних прихода, пореско рачуноводство – повраћаје, прекњижавања јавних прихода и издавање пореских уверења, Карловчани ће морати да иду  у филијалу  Пореске управе у Улици Модене 7 у Новом Саду.

У филијали у Булавару Михајла Пупина 14 мораће да иду због пореза на наслеђе и поклон, пореза на регистровано оружје и пореза на пренос апсолутних права када су у питању непокретности и моторна возила.

Укидање филијале Пореске управе у Карловцима предвиђена је програмом  трансформације и рационализације мреже филијала, који предвиђа њихово смањивање са 78 на 37.