Завршена санација видиковца, отварање 24.06.2017

Завршени су радови на санацији оштећења на видиковцу. Изведени су радови на санацији оштећења која су последица деловања атмосферских вода.

 

Изведени су следећи радови:

– набавка и постављање оштећених камених плоча на постаменту крста,
– набавка и постављање отпалих плоча цокле на прилазном степеништу,
– набавка и постављање подних камених плоча,
– фуговање оштећених спојница,
– фарбање плафона и зидова овалног трема дисперзивном бојом.

 

 

Вредност изведених радова износи 373.700,00 динара. Радове је извела карловачка фирма: „Партенон ПД“.

Изведеним радовима није решено додатно одвођење атмосферских вода са хоризонталних површина објекта и није решавано одвођење вода око објекта. Ти радови траже знатно већа финансијска средства и за њих је потребна помоћ шире друштвене заједнице.

Видиковац ће бити отворен за посетиоце од 24.06.2017.године. Планирано је радно време од 10,00 до 22,00 сати сваког дана.