Започети радови на приступној саобраћајници међународног путничког пристаништа у Сремским Карловцима

Започети радови на приступној саобраћајници међународног путничког пристаништа у Сремским Карловцима.