За израду пројектнe документације 2,3 милиона динара

Општини Сремски Карловци Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине доделио  је  2.275.000 динара за израду пројектно техничке документације. На конкурсу за суфинансирање израде планске документације Карловцима је одобрено 900.000 динара за израду пројекта извођења са планом превентивних мера за проширење пута то Стражилова, 625.000 за идејно решење проширења пута Сремски Карловци – Стражилово и 750.000 динара  за израду Плана детаљне регулације потеса Ровине са окружењем.

Уговор о суфинансирању израде ових пројекта председник општине Сремски Карловци Ненад Миленковић потписао је са покрајинским секретаром за урбанизам и заштиту животне средине Владимиром Галићем 28. јула у згради  Покрајинске владе.

Осим Карловаца, још 22 локалне самоуправе добиле су бесповратан новац за пројекте.Покрајински секретаријат је  за ову намену издвојио укупно 25 милиона динара, од чега је 11 уговора склопљено са представницима општина које су оствариле права на конкурсу за суфинансирање израде техничке документације,  што је случај са Карловцима и 21 уговор са представницима локалних самоуправа који ће добити субвенције за израду планске документације.

-Иницијативе попут ових, важне су због укрштања надлежности покрајинске и администрација локалних самоуправа, јер без синергије и заједничког деловања како у јединицама локалних самоуправа, тако и Аутономне покрајине Војводине у погледу рада на техничкој и планској документацији, нема значајних инфраструктурних пројеката –рекао је Галић честитајући представницима и изразио наду да ће се реализација новог конкурса поновити до краја ове године или већ почетком наредне.

 текст: Зорица Милосављевић / фото: Покрајинска влада