Влада усвојила Стратегију развоја туризма Србије за период од 2016. до 2025.

Помоћница министра трговине, туризма и телекомуникација Рената Пинџо саопштила је на ЕИАТ конференцији у Новом Саду, да је Влада Републике Србије у четвртак, 17. новембра, усвојила Стратегију развоја туризма Србије за период од 2016. до 2025. године.

Стратегија има доста прецизан акциони план и подељена је у две целине – два петогодишња мандата, како бисмо могли на време дејствовати у смислу будућих промена, имајући у виду искуство са претходном Стратегијом, која је донета када су се дешавале драматичне промене у технолошком и финансијском смислу – рекла је Пинџо.

Стратегијом су као приоритетни туристички производи Србије издвојени: МИЦЕ и пословна путовања, планине и језера, кратки градски одмори (цитy бреак), здравствени туризам, кружна путовања, наутички туризам, догађаји, специјална интересовања, рурални и транзитни туризам.

Дефинисано је и 18 кључних туристичких дестинација у Србији: 1. Београд, 2. Нови Сад, Фрушка гора и Сремски Карловци, 3. Суботица, Палић и Потисје, 4. Туристичка регија западне Србије, 5. Копаоник, 6. Крагујевац и Поморавље, 7. Врњачка Бања, 8. Сокобања, 9. Подунавље – Горње, Средње, Београд-Нови Сад, Доње Подунавље, 10. Аранђеловац и Топола, 11. Голија, Нови Пазар и Ивањица, 12. Дивчибаре и Ваљево, 13. Ниш и Нишка Бања, 14. Власина, Врање и Вранска бања, 15. Стиг и Кучевске планине, 16. Банат и Вршац, 17. Стара планина, 18. Подриње.

– Неке од ових дестинација су већ увелико на тржишту, док остале треба развијати додатним улагањима и подстицајним мерама – изјавио је за „Туристички Свет“ проф. др Слободан Унковић, заменик председника Националног савета за развој туризма Србије, који је радио на изради нове Стратегије.

Стратегијом се предвиђа да ће број ноћења у Србији од забележених 6,1 милиона у 2015. порасти на 9,6 милиона у 2020, а до 2025. – 14,8 милиона. Очекује се и да ће учешће иностраних туриста у укупном броју ноћења у Србији у 2020. бити 45 одсто, а 2025. године 55%. Такође, Стратегија предвиђа да ће девизни приход од туризма у 2020. години износити око 2,5 милијарди америчких долара, а у 2025. чак 5 милијарди.

– Уз претпоставку да се обезбеди адекватно инвестирање, ми смо у Стратегији предвидели и 5.000 нових лежаја у хотелском смештају до 2020, а у периоду од 2020-2025. негде око 3.000, што је укупно 8.000 нових хотелских лежаја – открива Унковић, додајући и да се током наредних девет година очекује раст учешћа туризма у бруто домаћем производу (БДП), које, укључујући све делатности повезане са туризмом, тренутно износи 6,5%, а које би могло да буде 9,61% у 2020. и 12,5% у 2025. години.

извор: Туристички свет